Welkom op ons FairShares platform

Dit is een communicatie- en leermiddel over FairShares Lab Project. Ontdek wat het project is, hoe het kan helpen bij het opstarten van een FairShares-onderneming en welke hulp het project u kan bieden. Klik voor meer informatie op de relevante knoppen!
Stichter

de mensen / organisaties die de onderneming starten. Oprichters komen in aanmerking voor lidmaatschap omdat ze oprichter van de onderneming zijn (d.w.z. hebben de documenten ondertekend die de organisatie tot stand brengen). In een FairShares-bedrijf of coöperatie krijgen oprichtende leden toegewezen Oprichteraandelen.

Medewerker, producent

de mensen / organisaties die de goederen / diensten leveren die door de onderneming worden aangeboden. Arbeiders komen in aanmerking voor een lidmaatschap op grond van hun gekwalificeerde arbeid. In een FairShares onderneming of coöperatie krijgen de arbeiders de werknemersaandelen toegewezen en kunnen bij een winstoverschot in aanmerking komen voor beleggersaandelen.

Investeerder

mensen of organisaties die financieel kapitaal creëren of bijdragen. Op grond daarvan komen ze in aanmerking voor het lidmaatschap. Zij krijgen investeerdersaandelen toegewezen.

Gebruiker

personen of oorganisaties die goederen en diensten van deondernemeing gebruiken of kopen. Gebruikers komen in aanmerking voor een, lidmaatscahpp gebaseerd op hun gebruikersbijdrage. Gebruikers kunnen gebruikersaandelen toegewezen krijgen en in aanmerking komen voor beleggersaandelen als er een winstoverschot is gecreëerd.

Wat zijn FairShares Labs?
FairShares Labs zijn echte en virtuele co-working-ruimtes die communicatiefaciliteiten, workshops, training en ondersteuning bieden voor startups en conversies van sociale ondernemingen. Een FairShares Lab is de plek waar vier primaire stakeholdergroepen elkaar kunnen ontmoeten (via het FairShares-platform voor e-learning en exchane). Primaire belanghebbenden kunnen aanbiedingen plaatsen, elkaar vinden en de FairShare-tools gebruiken door zich te registreren op het FairShares-platform. Externe en interne bedrijfsexperts kunnen coaching bieden aan zowel echte als virtuele FairShares Labs met behulp van het FairShares Platform.
Wat zijn FairShares-projecten?
FairShares-projecten zijn ook reëel en virtueel, waarbij primaire belanghebbenden (oprichter, arbeid, gebruiker en investeerders) samen sociale en blauwe ideeën uit de economie genereren. Ze passen het FairShares-model toe - met behulp van het FairShares-platform en de FairShares-planner - om FairShares-ondernemingen te ontwikkelen.
Registratie
Nadat u zich hebt geregistreerd, kunt u de trainings- en educatietools gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om aan een project of lab deel te nemen of om uw eigen project te starten.
Registratie
project partners
project ondersteuners