Dobrodošli na našu FairShares platformu

Ovo je alat za komunikaciju i učenje o FairShares Lab projektu. Saznajte što je projekt i kako vam on može pomoći da započnete FairShares tvrtku, a da biste saznali više kliknite odgovarajuće gumbe!
Osnivač

Ljudi/organizacije koji započinju poduzeća. Članovi osnivači kvalificirani za članstvo jer su osnovali poduzeće i pokrenuli stvaranje novog dobra (potpisnici su dokumenata koji dovode do osnutka organizacijske jedinice). U slučaju da osnivača ima više imovina se raspodijeljuje na temelju dionica koje se dodjeljuju osnivačima.

Radnik

Ljudi/organizacije koje proizvode robu/usluge. Članovi zaposlenici kvalificirani za članstvo jer svojim radom stvaraju novo dobro. Imovina se raspodijeljuje na temelju zaposleničkih dionica, također, zaposlenici se mogu kvalificirati za ulagačke dionice kada se generira višak.

Investitor

Ljudi/organizacije koji donose financijski kapital i pridonose održavanju istog. Članovi ulagači kvalificirani su za članstvo jer svojim financijskim ulaganjem stvaraju novo dobro. Imovina se raspodijeljuje na temelju ulagačkih dionica.

Korisnik

Ljudi/organizacije koji kupuju ili koriste robu ili usluge. Članovi kupci kvalificirani su za članstvo jer svojom kupnjom i korištenjem novog dobra stvaraju korist koja se ponovo ulaže u novu proizvodnju. Imovina se raspodijeljuje na temelju korisničkih dionica, također, korisnici se mogu kvalificirati za ulagačke dionice kada se generira višak.

Što su FairShares Labovi?
FSL su fizički i virtualni laboratoriji u kojima primarni dionici (osnivači, zaposlenici, korisnici i investitori) razmjenjuju i razvijaju društveno-poduzetničke ideje i koncepte. FS Lab-ovi su fizički i virtualni suradnički prostori koji pružaju komunikacijske sadržaje, radionice, obuku i podršku tvrtkama u osnivanju kao i poduzećima koja svoje poslovanje žele pretvoriti u društveno poduzeće. FSL je mjesto susreta četiri glavne grupe dionika koji koriste FS platformu za e-učenje i razmjenu znanja, ideja i informacija, plasiraju svoje ponude, pronalaze investitore, zaposlenike, suradnike. FairShares Platforma nudi set alata za komunikaciju, razvoj ideja i poslovnih modela, dovoljno će biti da korisnici odrade proces registracije na FSL sučelju. Korisnicima su dostupne usluge moderiranja i stručne podrške specijaliziranih poslovnih stručnjaka te im je omogućen trening u fizičkom i u virtualnom FSL.
Što su FairShares Projekti
FairShares Projekti mogu biti fizički i virtualni u kojima primarni dionici (Osnivači, Zaposlenici, Korsnici i Ulagači) zajedno stvaraju ideje društvene i plave ekonomije. Kako bi razvili FairShares poduzeće dionici primjenjuju FairShares Model koristeći se FairShares Platformom i Planerom.
Registracija
Nakon registracije moći ćete koristiti alate za trening i edukaciju kako bi mogli pristupiti informacijama ili se priključiti projektu, Labu ili pokreniti svoj projekt.
Registracija
Projektni partneri
Projektni podupiratelji