FairShares Train the Trainer (Croatian)
1 Subscribers
Trainer:
Self-Study and/or with Tutor Support
Contact e-mail:
dragana.slap@gmail.com

In:
Consultation/Education, Other
Languages:
Croatian
Charge:
free
Creator
Angelika Fischer
Lab
FSL Osijek
Place
Croatia 31000 Osijek Lorenza Jägera 6/3
Description
Ovaj tečaj namijenjen je osobama koje su već prošle tečaj pod nazivom Uvod u FairShares Model (certificiranim FairShares praktičarima) i/ili tečaj pod nazivom Uvod u FairShares društvenu reviziju (certificiranim FairShares revizorima) koji žele razvijati vlastitu karijeru kao menadžeri, treneri ili predavači u FairShares labovima te postati certificirani FairShares treneri.Tečaj je zamišljen kao jedan dio stručne spreme (uz podršku mentora u čitavom procesu pohađanja tečaja). Preporučljiv je poduzetnicima, menadžerima i predavačima koji žele kreirati, podržati i razvijati fizički ili virtualni FairShares lab u kojemu bi se FairShares model primjenjivao kroz razvojne projekte temeljene na suradnji.Nakon uspješnog završetka tečaja postat ćete certificirani FairShares trener (pod uvjetom da prođete sve kriterije na završnom ocjenjivanju).Nakon završetka tečaja dodjeljuje vam se status certificiranoga FairShares trenera.
Course date
Constant